ARGE ÇALIŞMALARIMIZDAN GÖRÜNTÜLER


BUĞDAY ISLAH ÇALIŞMALARI

AMAÇ: Güneydoğu Anadolu Bölgesi I. Alt Bölgesinde; CIMMYT ve ICARDA gibi uluslararası kuruluşlardan temin edilen ileri kademedeki Makarnalık ve Ekmeklik Buğdaylara ait elit materyallerinden, ileriki yıllarda tescil adaylarının tespit edilmesi amacıyla Kazıktepe Köyü deneme alanında güz ekimleri yapılmıştır.

1- SAWYT (YARI KURAK ALANLAR İÇİN DENEME SETİ )
Toplamda 50 hat ve 2 tekerrürlü olarak kurulmuştur.

2- ESWYT (ELİT YAZLIK BUĞDAY DENEME SETİ)
Toplamda 50 hat ve 2 tekerrürlü olarak kurulmuştur.

3- HRWYT (YÜKSEK YAĞIŞ ALAN ALANLAR İÇİN DENEME SETİ )
Sulu koşullara uygun çeşit geliştirme çalışmaları için kurulmuştur.

4- HTWYT (YÜKSEK SICAKLIĞA DAYANIKLILIK İÇİN EKMEKLİK DENEME SETİ)
Kuru ve sulu koşullara uygun çeşit geliştirme çalışmaları için kurulmuştur.

Bütün denemelerde bölgede yoğun ekim alanına sahip çeşitler standart olarak kullanılmıştır.

 

PAMUK ISLAH ÇALIŞMALARI

2015- 2016 ÇALIŞMALARI

AMAÇ: Güneydoğu Anadolu bölgesine adaptasyonu yüksek verimli ve lif kalite özellikleri üstün Yeni Pamuk Çeşitleri Geliştirmek

Güneydoğu Anadolu Bölgesine adaptasyonu uygun G. hirsutum L. türüne ait 7 adet çeşit (♀DP499, DP332, BA119, STV468, STV453, Gloria, Fantom) ile G. barbadense L. türüne ait 5 adet (♂Giza-45, Giza-70, GW45, Bahar-14, Bahar-82) çeşidin, Line-Tester yöntemine uygun olarak melezlemeleri yapılmıştır.

35 adet farklı kombinasyona ait toplam 320 adet melez koza ayrı ayrı hasat edilerek, paketlenmiştir.

2016 – 2017 ÇALIŞMALARI (I)

AMAÇ: Güneydoğu Anadolu bölgesine adaptasyonu yüksek verimli ve lif kalite özellikleri üstün Yeni Pamuk Çeşitleri Geliştirmek

35 adet F1 ve 12 adet Ebeveyn 3 tekerrürlü olarak 2 m uzunluğundaki parsellerde (70*20 cm) ekimi yapılacaktır. Verim ve verim komponentleri ile lif kalite özellikleri yönünden 35 adet kombinasyonun performansları değerlendirilecektir. Ayrıca Ebeveynlerin de Kombinasyon Kabiliyetleri incelenecektir.
Deneme ekimlerinin, Kazıktepe Köyü Deneme Alanında Mayıs Ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2016 – 2017 ÇALIŞMALARI (II)
AMAÇ: Farklı firmalardan ve yurtdışından temin edilen durulmuş ileri generasyon 12 adet hattın Diyarbakır koşullarında; Verim, Lif Kalite Özellikleri ile Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık yönünden Adaptasyonlarının belirlenmesi

Her hat 12 m uzunluğunda 4 sıralı (70*20 cm) parsellere 3 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre ekimi yapılacaktır. Verim, Lif Kalite Özellikleri, Hastalık ve Zararlılara Dayanıklılık yönünden performansları değerlendirilecektir.

Deneme ekimlerinin, Kazıktepe Köyü Deneme Alanında Mayıs Ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

ARAŞTIRMA İSTASYONUMUZDAN GÖRÜNTÜLER