image image

-Bitki boyu kısa ve sapları sağlam olduğundan yatmaya karşı dayanıklıdır.
-Kılçıklı ve beyaz başaklı olup başak yoğunluğu sıktır. Başakta mumsuluk vardır.
-Tane rengi beyaz ve yarı sert kıvamındadır.
-1000 dane ağırlığı 27 - 36 gr Hektolitre ağırlığı 77 - 82 kg arasındadır.
-Yazlık bir çeşittir.
-Taban ve yarı taban arazilerde m2'ye tohumluk miktarı 450 - 550 taneyi geçmeyecek şekilde, dekara 20 - 22 kg tohumluk kullanılabilir.
-Kardeşlenme kapasitesi yüksek olduğundan yağışa dayalı veya sulanabilir taban ve yarı taban arazilerde iyi verim vermektedir.
-Optimum şartlarda ortalama verimi dekara 300 kg olmakla birlikte, iyi bakım sağlanması durumunda verim potansiyeli dekara 850 kg'a kadar çıkmaktadır.
-Sarı Pas'a karşı toleranslıdır.
-Ekmeklik kalitesi ve harman olma kabiliyeti yüksektir.
Protein Oranı % 12 -16
Un Verimi % 58 - 64
Sedimantasyon Değeri 30 - 45
Enerji Değeri 100-175