" Yıllar once İtalya da önemli bir tarımsal araştırma ve tohum firmasını ziyaret ettiğimizde ,araştırma istasyonlarında ektikleri ve bugdayın atası olarak bize tanıttıkları siyez buğdayını (einkorn-triticum monococcum subsp.boeoticum) mezopotamya nın karacadağ eteklerinden getirdiklerini bize söylediklerinde;

Hem sevinmiş hem de üzülmüştük.

Sevinmiştik çünkü insanoğlunun en temel besin maddelerinden olan buğdayın ana vatanı bizim topraklarımızdı, Üzülmüştük ; çünkü bunu geliştirenler biz değildik ve geliştirdikleri bu ürünü bize satmaya çalışıyorlardı.

Oysa ki 10.000 yıl önce, Karacadağın eteklerinde, Çayönün’de ilk kez buğday tohumunu toprakla buluşturanlar, insanlık tarihinde bir çağı (avcılık ve toplayıcılık) kapatıp yeni bir çağ (üretim) açmışlardı.

İnsanoğlunun tarımsal üretim yapması , bir sure sonra yerleşik yaşama geçmesini sağlamıştı .

Ve yerleşik yaşama da ilk defa yine bu topraklarda geçilmişti. Köyler,kasabalar,kentler oluşmuş.

Ve Dünya nüfusu hızla artmaya başlamıştı.

18 yy da Nüfusbilimci Malthus İnsan nufusunun geometrik artarken gıda maddelerinin , aritmetik artabildiğini söylediğinde,insanoğlu şunu anladıki, Nüfüs un gıda maddelerinden daha hızlı artmasından dolayı gelecekte aç kalmamak için daha fazla üretmeliydi.

Bunun için de tarım da modern ve bilimsel tekniklere ihtiyacı vardı; Artık tüm hedef birim alandan nasıl daha fazla ürün alınabileceğiydi.

Üniversiteler,Kamu ve Özel enstitüler,Özel sektör firmalar ve buralarda çalışan pekçok biliminsanı Tarım ın hemen her alanında binlerce çalışma ve araştırma yapmıştır ve yapacaktır.

Yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda anlaşılmıştırki ,Kaliteli tarımın en temel unsuru Tohum dur. Melezleme yapılarak farklı özellikler yüklenen bu yeni tohumlar insanoğlunu daha güvenli bir geleceğe doğru taşımaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda özellikle sulama sistemlerin yaygınlaşması , ve Tarım alanlarında daha modern tekniklerin kullanılması ile birlikte Kaliteli Tohum talebide artmıştır.

Bizler artan bu talebi karşılamak ve çiftçimizin daha kaliteli ve daha verimli ürün alabilmesi için gerekli tüm altyapımızı tamamladık ve 2006 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Ve herzaman daha iyisini yapmak içinde çalışacağız.

Çünkü,Tarım , insanoğlunun yaptığı en önemli üretim faaliyetidir. Ve .Bu üretim faaliyeti insanlık var oldukça da yapılmak zorundadır. "

NİHAT DEVRİM ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkanı