image image

-Sapları 90 - 95 cm uzunluğunda ve yatmaya karşı dirençlidir.
-Yapraklar koyu yeşil renginde, bayrak yaprağı kıvrık yapıdadır.
-Başakları kılçıksız, beyaz kavuzlu, uzun ve dik duruşludur, tanelerini dökmez.
-Taneleri görünüş olarak Bezostaja'ya benzemekle birlikte, tane rengi daha koyu kırmızıdır.
-Tane şekli oval, çok iri yapılı ve yarı sert kıvamlıdır.
-1000 dane ağırlığı 40 - 43 gr, Hektolitre ağırlığı 80 - 82 kg'dır.
-Kışlık bir çeşit olup soğuğa ve kurağa dayanıklılığı çok iyidir.
-Taban ve yarı taban arazilerde m2'ye tohumluk miktarı 450 - 500 taneyi geçmeyecek şekilde, dekara 18-22 kg tohumluk kullanılabilir.
-Kardeşlenme kapasitesi oldukça yüksek olduğundan taban ve yarı taban arazilerde iyi verim vermektedir.
-İyi bakım sağlanması ve optimal yağış koşullarında dekara 450 - 750 kg verim alınabilir.
-Sarı Pas'a dayanıklı, Kahverengi Pas ve Külleme'ye toleranslıdır.
-Kök Boğazı hastalıklarına ve Sürme'ye hassastır.
-Ekmeklik kalitesi çok iyi, harman olma kabiliyeti çok yüksektir.
Protein Oranı %12-14,
Un Randımanı % 65 - 70,
Glüten Değeri % 35 - 45,
Glüten İndexi % 60 - 70,
Enerji Değeri % 190 - 220 arasındadır.