2006 yılında, Diyarbakır/Silvan’da zirai ilaç satışı ile tarımsal faaliyetlerine başlayan Meya Tohum, kısa süre içinde gübre bayiiliği, sertifikalı tohum satışı ve ardından sertifikalı tohum üretimi faaliyetlerine başlamıştır.

2015 sonbahar döneminde artan iş hacmi ve daha iyi hizmet anlayışı çerçevesinde, daha çok yurt dışı işlemlerini yürütecek Genesis Seed firması faaliyete geçirilerek Meya Grup çatısı oluşmuştur.

Meya Grup, içerisinde bulunduğu bölgenin hububat ekim bölgesi olması ve çok büyük oranda buğday tarımı yapılması nedeni ile buğday tohumu üretimi ağırlıklı çalışmaktadır. Bölge yaklaşık 3,5 milyon dekarda Buğday tarımı ve ortalama 1.4 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye toplam buğday üretiminin % 7’sini karşılamaktadır.

Tamamlanan barajlar ile sulama imkanlarının gelişmesi; bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttıracak, hububat tarımında da modern tekniklerin kullanılmasını ve daha kaliteli ve verimli yeni çeşitlere olan talebi yükseltecektir.

Meya Grup; Tarımsalar Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler ve Uluslararası tohum firmalarından, bölgeye adapte, verimli ve kaliteli tohum çeşitlerine ait anaç tohumlukları sözleşmeli olarak temin etmekte ve kendi sözleşmeli üreticileri tarafından yetiştirilmesini sağlamaktadır. Yetiştirilen çeşitlere ait tarla kontrolleri ve analizler, firma bünyesindeki deneyimli mühendislerce yapılmaktadır. Kontroller sonrasında tohumluk vasfı taşıyan ürünler, son teknoloji ile kurulmuş eleme ve paketleme tesisinde en modern şartlarda işlenmekte ve üreticilerin hizmetine sunulmaktadır.

Meya Grup, 2015 yılında, Diyarbakır 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde, yıllık 22.000 bin ton işleme kapasitesine sahip Türkiyenin en yeni ve modern Tohum Eleme ve Paketleme tesislerinden birini faaliyete geçirmiştir.

Son yıllarda artan rekabet ve üreticinin kaliteli ve yüksek verimli çeşit talebinin karşılanması amacıyla, yurt dışından getirilen ve üretim alanlarında denemeleri yürütülen yeni çeşitlerin tescili ve satışı için çalışmalar devam etmektedir.

Meya Tohum, Tarımsal Ar-Ge faaliyetlerini kurumsallaştırmak ve geliştirmek amacıyla alt yapısını tamamlamış ve Tarım Bakanlığı tarafından, “ Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu” olarak yetkilendirilmiştir.

İnsana saygılı, Doğaya dost ve Kaliteli bir yaşam için;
Yüzümüz Tarımın Aydınlık Yarınlarına Dönüktür.
Saygılarımızla…