image image

-Bitki boyu orta uzun ve sağlam saplıdır.
-Kılçıklı ve beyaz başaklı olup başak yoğunluğu seyrektir. Başakta mumsuluk vardır.
-Tane rengi beyaz ve yarı sert kıvamındadır.
-1000 dane ağırlığı 32 - 40 gr
Hektolitre ağırlığı 79 - 84 kg arasındadır.
-Yazlık bir çeşittir.
-Taban ve yarı taban arazilerde m2'ye tohumluk miktarı 450 - 550 taneyi geçmeyecek şekilde, dekara 20 - 22 kg tohumluk kullanılabilir.
-Kardeşlenme kapasitesi yüksek olduğundan yağışa dayalı veya sulanabilir taban ve yarı taban arazilerde iyi verim vermektedir.
-Optimum şartlarda ortalama verimi dekara 600 kg olmakla birlikte, iyi bakım sağlanması durumunda verim potansiyeli dekara 800 kg'a kadar çıkmaktadır.
-Sarı Pas'a karşı toleranslıdır.
-Ekmeklik kalitesi ve harman olma kabiliyeti yüksektir.
Protein Oranı % 12 -16
Un Verimi % 60 - 70
Sedimantasyon Değeri 32 - 60
Enerji Değeri 120 - 250